Bean bag Rock

Chorus:
Throw the bean bag in the air
Catch the bean bag put it on your hair
Walk around the room
Walk around the room
Nod your head ‘till the bean bag falls on the floor
Pick it up

Put it on your leg
Put it on your head
Tap it on your toes
Tap it on your nose
Put it on your neck
Put it on your foot
Put it on your spine
Put it on your behind
Put it under your arm
Now wiggle, wiggle, wiggle, wiggle

Chorus