Peace Like a River

I’ve got peace like a river
Peace like a river
Peace like a river in my soul
And it flows like a river
Flows like a river
Flows like a river in my soul

I’ve got joy like a fountain ...

I’ve got love like an ocean.....